# ما میتوانیم

ویزای ردی دانشجویی در World Gates

متاسفانه ، حتی با برنامه ریزی دقیق و ارائه دقیق مدارک، بخشی از دانشجویان پذیرفته شده با رد مجوز تحصیل روبرو می شوند.

چرا WG را انتخاب کنم؟

نوشته علا معیری

ویزای ردی دانشجویی

پذیرش از یک کالج یا دانشگاه در کانادا می تواند یک لحظه بسیار هیجان انگیز برای یک دانشجو باشد. با این حال برای شروع تحصیل دانشجویان میبایست برای مجوز تحصیل در کانادا هم اقدام نمایند. درخواست مجوز تحصیل شامل یک فرآیند پیچیده است که نیاز به تفکر و برنامه ریزی دقیق دارد. در World Gates ما به دانشجویان پیشنهاد می کنیم که این فرآیند را حداقل از سه ماه قبل از زمان آغاز تحصیل خود شروع کرده و درخواست کامل و دقیقی را ارسال نمایند. متاسفانه، حتی با برنامه ریزی دقیق و ارائه دقیق مدارک، بخشی از دانشجویان پذیرفته شده با رد مجوز تحصیل روبرو می شوند. بر اساس تجربه ما، شایع ترین دلایل رد مجوز تحصیل عبارتند از: 1) عدم کفایت مالی 2) انتخاب غیر منطقی یک رشته تصحیلی 3) عدم وابستگی به کشور مبدا یا وطن اصلی دانشجو 4) عدم سوابق مسافرتی و یا داشتن سفرهایی محدود به کشور های همسایه ایران و نداشتن مهارت زبان

این وضعیت را تصور کنید:
_ اولین شهریه شما 16000 دلار کاناداست و نامزدتان همراه شما می باشد.
_درخواست مجوز تحصیل شما می بایست مدرکی برای 30.000 دلار کانادا را ضمیمه داشته باشد:
-هزینه شهریه: 16.000 دلار کانادا
-هزینه زندگی دانشجو: 10.000 دلار کانادا
-هزینه زندگی همراه: 4.000 دلار کانادا
_اگر مجوز تحصیل شما به دلایل مالی رد شد باید مدرکی را ارائه کنید که مبلغی بیش از حداقل مورد نیاز را نشان دهد.
_دقت داشته باشید که مدرک مالی شما بدون سابقه تراکنش معتبر نخواهد بود.
برای مثال : انتقال یکجای مبلغ مورد نیاز، دقیقا قبل از ارسال درخواست 
_باید یک ارتباط منطقی بین مبلغ موجود در حساب بانکی و درآمد شما وجود داشته باشد.

منبع: وب سایت  IRCC

دلایل رایج برای رد مجوز تحصیل

عدم کفایت مالی

دانشجو ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر تامین مالی کافی برای سال اول تحصیل خود و سایر اعضای خانواده که همراه ایشانند می باشد.مدارک زیر قابل قبول می باشند:

- صورت حساب بانکی  و سابقه تراکنش های 4 ماه از حساب دانشجو و یا حامی مالی وی
-اگر به کانادا  پول منتقل کرده اید، مدرکی که ثابت کند یک حساب  بانکی کانادایی به نام شما وجود دارد.
-گواهی سرمایه گذاری تضمین شده از یک موسسه مالی کانادایی
-مدرک وام دانشجویی یا وام تحصیلی از یک بانک
- مدرکی که ثابت کند شما هزینه مسکن و شهریه را پرداخت کرده اید.
-نامه از طرف شخص و یا موسسه ای که حامی مالی شماست. اگر بورسیه تحصیلی دارید، مدرکی که نشان دهد هزینه ها از داخل کانادا برای شما پرداخت شده است.

دلایل رایج برای رد مجوز تحصیل

عدم کفایت مالی

دانشجو ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر تامین مالی کافی برای سال اول تحصیل خود و سایر اعضای خانواده که همراه ایشانند می باشد.مدارک زیر قابل قبول می باشند:

- صورت حساب بانکی  و سابقه تراکنش های 4 ماه از حساب دانشجو و یا حامی مالی وی
-اگر به کانادا  پول منتقل کرده اید، مدرکی که ثابت کند یک حساب  بانکی کانادایی به نام شما وجود دارد.
-گواهی سرمایه گذاری تضمین شده از یک موسسه مالی کانادایی
-مدرک وام دانشجویی یا وام تحصیلی از یک بانک
- مدرکی که ثابت کند شما هزینه مسکن و شهریه را پرداخت کرده اید.
-نامه از طرف شخص و یا موسسه ای که حامی مالی شماست. اگر بورسیه تحصیلی دارید، مدرکی که نشان دهد هزینه ها از داخل کانادا برای شما پرداخت شده است.

این وضعیت را تصور کنید:
_ اولین شهریه شما 16000 دلار کاناداست و نامزدتان همراه شما می باشد.
_درخواست مجوز تحصیل شما می بایست مدرکی برای 30.000 دلار کانادا را ضمیمه داشته باشد:
-هزینه شهریه: 16.000 دلار کانادا
-هزینه زندگی دانشجو: 10.000 دلار کانادا
-هزینه زندگی همراه: 4.000 دلار کانادا
_اگر مجوز تحصیل شما به دلایل مالی رد شد باید مدرکی را ارائه کنید که مبلغی بیش از حداقل مورد نیاز را نشان دهد.
_دقت داشته باشید که مدرک مالی شما بدون سابقه تراکنش معتبر نخواهد بود.
برای مثال : انتقال یکجای مبلغ مورد نیاز، دقیقا قبل از ارسال درخواست 
_باید یک ارتباط منطقی بین مبلغ موجود در حساب بانکی و درآمد شما وجود داشته باشد.

منبع: وب سایت  IRCC

فردی که به کانادا می آید
هزینه مورد نیاز یکسال بدون شهریه
هزینه مورد نیاز یک ماه بدون شهریه
دانشجو
10.000 دلار کانادا
833 دلار کانادا
اولین عضو خانواده دانشجو
4000 دلار کانادا
333 دلار کانادا
دیگر افراد خانواده دانشجو
3000 دلار کانادا
255 دلار کانادا

دلایل رایج برای رد مجوز تحصیل

انتخاب غیر منطقی رشته تحصیلی

هنگام درخواست مجوز تحصیل، یک عامل متقاعد کننده اصلی برای افسر مهاجرت تطابق شغل و تحصیلات قبلی شما با رشته تحصیلی منتخب شماست. به همین دلیل ترسیم یک برنامه مطالعاتی مناسب برای درک دلایل و اهداف تحصیلات تکمیلی در کانادا بسیار مهم است. این موضوع در ارتباط گرفتن افسر ویزا با درخواست شما کارآمد و موثر است. عدم ارائه اطلاعات کافی و مناسب که ارتباط شغل و تحصیلات قبلی شما با رشته تحصیلی منتخب شما را نشان دهد، ممکن است منجر به رد درخواست شما شود و دلیل آن نیز عدم ارتباط پیشینه شما با تحصیلات منتخب شما در نظر گرفته می شود. یک برنامه تحصیلی مناسب و یا بیانیه هدف کامل، یک افسر ویزا را قادر میسازد تا دلیل انتخاب کانادا توسط یک دانشجوی خاص را به عنوان مقصد تحصیلی درک کند. و البته یک افسر ویزا تلاش خواهد کرد تا از صحت اطلاعات ارائه شده مطمئن شود. مثال: مهراد برای رشته ام.بی.ای درخواست مجوز تحصیل کرد. به این دلیل که سابقه تحصیلی و شغلی او در زمینه دندانپزشکی بود درخواست او رد شد. وی به عنوان جراح دندانپزکش فعالیت داشت و درخواست او به اندازه کافی قانع کننده نبود و مشخص نبود که تحصیل در رشته ام.بی.ای به چه شکلی میتواند در حرفه دندانپزشکی به او کمک کند.

دلایل رایج برای رد مجوز تحصیل

انتخاب غیر منطقی رشته تحصیلی

هنگام درخواست مجوز تحصیل، یک عامل متقاعد کننده اصلی برای افسر مهاجرت تطابق شغل و تحصیلات قبلی شما با رشته تحصیلی منتخب شماست. به همین دلیل ترسیم یک برنامه مطالعاتی مناسب برای درک دلایل و اهداف تحصیلات تکمیلی در کانادا بسیار مهم است. این موضوع در ارتباط گرفتن افسر ویزا با درخواست شما کارآمد و موثر است. عدم ارائه اطلاعات کافی و مناسب که ارتباط شغل و تحصیلات قبلی شما با رشته تحصیلی منتخب شما را نشان دهد، ممکن است منجر به رد درخواست شما شود و دلیل آن نیز عدم ارتباط پیشینه شما با تحصیلات منتخب شما در نظر گرفته می شود. یک برنامه تحصیلی مناسب و یا بیانیه هدف کامل، یک افسر ویزا را قادر میسازد تا دلیل انتخاب کانادا توسط یک دانشجوی خاص را به عنوان مقصد تحصیلی درک کند. و البته یک افسر ویزا تلاش خواهد کرد تا از صحت اطلاعات ارائه شده مطمئن شود. مثال: مهراد برای رشته ام.بی.ای درخواست مجوز تحصیل کرد. به این دلیل که سابقه تحصیلی و شغلی او در زمینه دندانپزشکی بود درخواست او رد شد. وی به عنوان جراح دندانپزکش فعالیت داشت و درخواست او به اندازه کافی قانع کننده نبود و مشخص نبود که تحصیل در رشته ام.بی.ای به چه شکلی میتواند در حرفه دندانپزشکی به او کمک کند.

دلایل رایج برای رد مجوز تحصیل

عدم وابستگی به وطن دانشجو

افسر مهاجرت به موضوع سوء استفاده از تصحیل برای اقامت دائمی در کانادا توجه ویژه ای می کند.
عدم تمایل به بازگت به وطن با این موارد شناسایی می شوند:

-روابط فامیلیی و خانوادگی ضعیف در وطن دانشجو

-نداشتن دارایی در کشور مبدا

-نبود فرصت های مناسب پیشرفت برای دانشجو در کشور مبدا

متقاضی مجوز تحصیل باید مدارک معتبری دال بر وجود روابط خانوادگی و فامیلی محکم و همچنین وجود دارایی و فرصت های مناسب در کشور خود را ارائه نماید، تا افسر مهاجرت را قانع کند که قصد او بازگشت به وطن است.

دلایل رایج برای رد مجوز تحصیل

عدم سوابق مسافرتی مناسب یا مهارت زبان مناسب

-نبود یا کمبود سابقه سفر های بین المللی میتوان امکان رد شدن درخواست را بالا ببرد. افسر ویزا تمایل دارد که بازگشت به موقع به وطن را در سابقه مسافرت های قبلی شما مشاهده نماید.
-هرچه تعداد سفر های بین المللی با زمان بازگشت به موقع در سابقه شما بیشتر باشد، افسر ویزا بیشتر متقاعد می شود که بعد از تحصیل به وطن بازخواهید گشت.
به متقاضی توصیه می شود که به این موارد حتما در درخواست خود اشاره نماید، تا سفر های قبلی وی به چشم افسر مهاجرت بیاید.

-مهارت زبان انگلیسی یا فرانسه نیز اهمیت زیادی دارد و متقاضی می بایست نمرات خوب خود در آزمون های زبان را در متن درخواست خود برجسته کند و یا مهارت زبان خود را از طریق سوابق تحصیلی نشان دهد.

ما مي توانيم

چرا WG را انتخاب كنيم؟

در World Gates ما متقاضيان را به شکلی آماده می کنیم که در اولین درخواست مجوز تحصیل خود با مشکلات مذکور برخورد نکنند. هدف ما کمک به دانشجویان جهت برداشتن بهترین گام ها برای موفقیت ایشان است. با این حال پیش بینی موفقیت 100% حتی برای درخواست های بسیار دقیق و فکر شده هم غیر منطقی می باشد. و دلیل این موضوع این است که افسر ویزا در تایید و یا رد درخواست مجوز تحصیل شما اختیار کامل دارد. باید در نظر دات که اگر اولین درخواست مجوز تحصیل رد شد، این موضوع به معنی اتمام تلاش شما برای ادامه تحصیل در کانادا نیست. دانشجویانی درخواست ایشان رد شده است را تضویق به تلاش مجدد میکنیم و توصیه میکنیم که تسلیم نشوند و دلیل اینکار تسلط ما به راه های غلبه بر رد شدن درخواست تصحیل است. در این بخش توضیح مختصری از استراژی World Gates برای غلبه بر این مشکل توضیح داده خواهد شد. استراتژی ما در برخورد با رد مجوز تحصیل، نرخ موفقیت بالایی داشته که می تواند مشوق خوبی برای دانشجویان وموسسات آموزش عالی و تیم های جذب دانشجو باشد.
هنگامی که درخواست مجوز تحصیل شما با پاسخ منفی مواجه می شود تیم ما متناسب با جزئیات پرونده شما توصیه می کند یکی از این سه راه را انتخاب نمایید: 1) دفاع 2) اصلاح 3) تجدید نظر
در ادامه به توضیح این سه مورد خواهیم پرداخت.

راه های غلبه بر ویزای ردی:

راه های غلبه بر رد شدن ویزا درخواست دفاع

اگر درخواست مجوز تحصیل شما رد شده است میتوانید برای بررسی مجدد آن، میتواند درخواست دفاعیه دهید. بسیار مهم است که درخواست دفاع شما طی چند روز بعد از اعلام نتیجه تسلیم شود. بررسی مجدد فرصت مناسبی است تا اگر افسر مهاجرت مواردی را نادیده گرفته، به آنها اشاره کنید و یا اینکه مدارکی را که در درخواست شما موجود نبوده ارائه نمایید. متقاضی باید نامه ای را تسلیم کند که در آن به مواردی که نادیده گرفته شده و یا مدرکی برای آنها موجود نبوده و الان موجود است اشاره نماید. توجه داشته باشید که بررسی مجدد در مراحل دفاع به معنی " تحدید نظر " که یکی دیگر از روش های غلبه بر ویزای ردی می باشد نیست. در روش دفاع از درخواست شما نیازی به پرداخت مجدد هزینه ها نخواهید داشت. نکته ای که بسیار مهم است این است که افسر ویزا هیچ تعهد قانونی برای چذیرش درخواست دفاع شما ندارد و ممکن است بدون پذیرش آن از شما بخواهد که یک درخواست جدید برای مجوز تحصیل ارسال کنید.

راه های غلبه بر رد شدن ویزا درخواست اصلاحیه

اگر افسر ویزا با درخواست دفاع شما موافقت نکند به این معنی است که به احتمال زیاد کمبود هایی مربوط به دلایل رد ویزا که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم وجود دارد. در این حالت بهترین روش این است که درخواست قبلی خود را بررسی کنید و کمبود ها را برطرف نمایید و درخواست جدیدی ارسال نمایید. یا به عبارت ساده تر درخواست قبلی خود را اصلاح کنید و یک درخواست قوی تر و بهتر ارسال نمایید. برای تقویت و اسلاح صحیح درخواست خود اولین قدم این است که متوجه شوید ضعف کار شما در چه نقطه ای بوده است. در این مرحله شما باید درخواست گزارش "ATIP" دهید. این گزارش شامل منطق افسر ویزا برای تصمیمی که گرفته است می باشد و از این طریق شما متوجه می شوید که چه بخش هایی نیاز به تقویت و اصلاح دارند. در دوره های آنلاین World Gates نحوه دریافت "ATIP" به صورت دقیق شرح داده شده است. توصیه می شود از طریق ارتباط با تیم ما و استفاده از دوره های آنلاین که شامل آموزش های گام به گام و جامع است کار خود را پیش ببرید.

راه های غلبه بر رد شدن ویزا تجدید نظر

فرض کنید که گزارش ATIP نشان می دهد که شما تمایم اطلاعات مورد نیاز را به صورت دقیق و جامع ثبت کرده اید و درخواست مجوز تحصیل شما سزاوار تایید است اما با این حال افسر ویزا درخواست شما را رد کرده است. در این حالت تیم ما بررسی های لازم را شروع می کند تا مشخص شود که رد شدن درخواست شما به حق بوده و یا اینکه سوء استفاده از قانون توسط مجری قانون شکل گرفته است. اگر احساس شود که سوء استفاده ای از قانون شکل گرفته است امکان درخواست تجدید نظر از طریق روندی به نام " تجدید نظر قضایی" در دادگاه برای دانشجو فراهم است. این یک روند قانونی رسمی است و نیاز به داشتن یک وکیل مهاجرتی رسمی در پیشگاه قاضی و دادگاه خواهید داشت. البته که داشتن وکیل از نظر قانونی اجباری نیست و مطابق قوانین کانادا شخص میتواند خود مسئولیت را بر عهده بگیرد اما با توجه به ماهیت فنی موضوع داشتن وکیل توصیه می شود. اگر این فرآیند را انتخاب کرده اید و درخواست مجوز تحصیل شما از خارج از کانادا بوده به مدت 60 روز بعد از دریافت نتیجه فرصت دارید تا این فرآیند را شروع کنید و اگر درخواست مجوز تحصیل شما از داخل خاک کانادا بوده به مدت 15 روز بعد از دریافت نتیجه فرصت دارید تا فرآیند را آغاز نمایید.

قدم سوم:
آماده کردن پرونده  (AR)
_"AR" پیشنهاد مصالحه ای که به وکیل IRCC داده شده بود را گسترش داده و با استدلال های فنی و دقیق تری بیان میکند. دلیل این موضوع این هست که پرنده توسط یک قاضی فدرال بررسی خواهد شد.
_مهلت ارسال پرونده 30 روز از لحظه دریافت یادداشت "قانون شماره 9" می باشد.
پس از ارسال پرونده وکیل IRCC 30 روز فرصت خواهد داشت تابه استدلال های ارائه شده در پرونده پاسخگو باشد.
بعد از دریافت پاسخ وکیل IRCC و توضیحات وی به مرحله نهایی میرویم و قدم آخر را برمیدارم.
.
قدم چهارم:
انتظار برای دریافت حکم قاضی
قاضی فدرال تمامی استدلال های هر دو طرف را بررسی و سپس حکم را صادر می کند که معمولا 6 تا 8 ماه زمان میبرد و البته بسته به مشغله دادگاه میتواند متفاوت باشد.
_اگر قاضی به این نتیجه برسد که افسر ویزا خطایی مرتکب نشده است اجازه ادامه جلسات را نمی دهد و پرونده بسته شده است.
_اگر قاضی به این نتیجه برسد که افسر ویزا خطایی مرتکب شده اجازه ادامه جلسات را صادر میکند و وکیل شما استدلال هایش را به صورت شفاهی در جلسات دادگاه بیان خواهد کرد.
_اگر در دادرسی پیروز شوید درخواست مجوز تحصیل شما مجدد بازگشایی خواهد شد و اگر شکست بخورید، پرونده بسته شده و با درخواست مجوز تحصیل شما موافقت نشده است.

تجدید نظر قضایی چیست؟

روند تجدید نظر قضایی به چه شکلی کار میکند؟

قدم اول:
درخواست تجدید نظر قضایی ثبت کنید تا فرآیند آغاز شود.
_برای درخواست های مجوز تحصیلی که از خارج از کانادا ثبت شده است، از لحظه مشخص شدن نتیجه، دانشجو 60 روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر دهد.
_اگر GCMS Note نداشته باشید بسته به فعالیت مرکز ویزایی که به آن مراجعه کرده اید باید 3 تا 6 هفته صبر کنید تا یادداشت "قانون شماره 9" از طرف افسر ویزا برای شما ارسال شود.
-اگر GCMS Note دارید وکیل شما میتواند برای قدم بعدی اقدام نماید.
- "قانون شماره 9" معادل GCMS  است که جزئیاتی را در مورد علت رد درخواست شما توسط افسر ویزا را ارائه می دهد.
-تا زمانی که یادداتش قانون شماره 9 را دریافت نکنید و از دلیل رد شدن درخواست مطلع نشوید امکان ورود به قدم بعدی توسط وکیل برای شما وجود ندارد. نامه رد درخواست شما متفاورت از GCMS Note است.
.
قدم دوم:
ارائه پیشنهاد مصالحه
وکیل شما یک پیشنهاد توافق برای وکیل IRCC ارسال میکند.
تهیه این پیشنهاد حدود دو هفته زمان می برد و به تمامی خطا های افسر ویزا اشاره خواهد داشت.
-قبل از ارسال پیشنهاد به و کیل IRCC وکیل شما متن پیشنهاد را با شما به جهت تایید مطالب چک خواهد کرد. وکیل شما دو هفته به وکیل IRCC  برای پاسخ دادن فرصت می دهد البته ان مدت زمان ممکن است مطابق با شرایط کار ایشان متفاوت باشد.
_اگر پیشنهاد مورد قبول واقع شود که درخواست مجوز تحصیل مجدد بازگشایی خواهد شد اما اگر موافقت صورت نگیرد باید به قدم سوم مراجعه کنیم.
**وکیل های ما معمولا مسئله را در همین مرحله خاتمه خواهند داد اما دقت داشته باشید که انجام این مسئله همیشه و در همه موارد ممکن نیست.**

تجدید نظر قضایی چیست؟

روند تجدید نظر قضایی به چه شکلی کار میکند؟

قدم اول:
درخواست تجدید نظر قضایی ثبت کنید تا فرآیند آغاز شود.
_برای درخواست های مجوز تحصیلی که از خارج از کانادا ثبت شده است، از لحظه مشخص شدن نتیجه، دانشجو 60 روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر دهد.
_اگر GCMS Note نداشته باشید بسته به فعالیت مرکز ویزایی که به آن مراجعه کرده اید باید 3 تا 6 هفته صبر کنید تا یادداشت "قانون شماره 9" از طرف افسر ویزا برای شما ارسال شود.
-اگر GCMS Note دارید وکیل شما میتواند برای قدم بعدی اقدام نماید.
- "قانون شماره 9" معادل GCMS  است که جزئیاتی را در مورد علت رد درخواست شما توسط افسر ویزا را ارائه می دهد.
-تا زمانی که یادداتش قانون شماره 9 را دریافت نکنید و از دلیل رد شدن درخواست مطلع نشوید امکان ورود به قدم بعدی توسط وکیل برای شما وجود ندارد. نامه رد درخواست شما متفاورت از GCMS Note است.
.
قدم دوم:
ارائه پیشنهاد مصالحه
وکیل شما یک پیشنهاد توافق برای وکیل IRCC ارسال میکند.
تهیه این پیشنهاد حدود دو هفته زمان می برد و به تمامی خطا های افسر ویزا اشاره خواهد داشت.
-قبل از ارسال پیشنهاد به و کیل IRCC وکیل شما متن پیشنهاد را با شما به جهت تایید مطالب چک خواهد کرد. وکیل شما دو هفته به وکیل IRCC  برای پاسخ دادن فرصت می دهد البته ان مدت زمان ممکن است مطابق با شرایط کار ایشان متفاوت باشد.
_اگر پیشنهاد مورد قبول واقع شود که درخواست مجوز تحصیل مجدد بازگشایی خواهد شد اما اگر موافقت صورت نگیرد باید به قدم سوم مراجعه کنیم.
**وکیل های ما معمولا مسئله را در همین مرحله خاتمه خواهند داد اما دقت داشته باشید که انجام این مسئله همیشه و در همه موارد ممکن نیست.**

قدم سوم:
آماده کردن پرونده  (AR)
_"AR" پیشنهاد مصالحه ای که به وکیل IRCC داده شده بود را گسترش داده و با استدلال های فنی و دقیق تری بیان میکند. دلیل این موضوع این هست که پرنده توسط یک قاضی فدرال بررسی خواهد شد.
_مهلت ارسال پرونده 30 روز از لحظه دریافت یادداشت "قانون شماره 9" می باشد.
پس از ارسال پرونده وکیل IRCC 30 روز فرصت خواهد داشت تابه استدلال های ارائه شده در پرونده پاسخگو باشد.
بعد از دریافت پاسخ وکیل IRCC و توضیحات وی به مرحله نهایی میرویم و قدم آخر را برمیدارم.
.
قدم چهارم:
انتظار برای دریافت حکم قاضی
قاضی فدرال تمامی استدلال های هر دو طرف را بررسی و سپس حکم را صادر می کند که معمولا 6 تا 8 ماه زمان میبرد و البته بسته به مشغله دادگاه میتواند متفاوت باشد.
_اگر قاضی به این نتیجه برسد که افسر ویزا خطایی مرتکب نشده است اجازه ادامه جلسات را نمی دهد و پرونده بسته شده است.
_اگر قاضی به این نتیجه برسد که افسر ویزا خطایی مرتکب شده اجازه ادامه جلسات را صادر میکند و وکیل شما استدلال هایش را به صورت شفاهی در جلسات دادگاه بیان خواهد کرد.
_اگر در دادرسی پیروز شوید درخواست مجوز تحصیل شما مجدد بازگشایی خواهد شد و اگر شکست بخورید، پرونده بسته شده و با درخواست مجوز تحصیل شما موافقت نشده است.