تمدید ویزای دانشجویی و تمدید اجازه کار همسر دانشجو

Detailed training on how to extend study permit and work permit extension.
Ala · تیر 28, 1400

In this training We will show you how an international student with a spouse will extend their permits. Also, you will learn how to fill out the related forms and which documents must be collected and uploaded on your profile.
Gain all the key skills and practices associated with extending your study permit application, co-op work permit application and spouse open work permit extension.
Everything from how to create online profile to extend your application online. In our trainings we guide you through short tutorial videos, simulations and provide you with lots of examples, and an easy to follow checklist to help you prepare and submit study permit and work permit extension . the module is designed by highly experienced immigration consultants. By end of this training, you are able to apply for the extension by your own.
The training is designed in 5 courses:
1- When to apply
2- How to Apply
– Create GCKEY account
– Prerequisite questions for your IRCC profile
– Filling out the required form
– Required documents
– Processing time
3- Processing time and Fees
4- FAQ
Applicable scenario:
an international student who received a study permit approval for 1 year. came to Canada with his spouse who received an open work permit approval also for 1 year and they are going to extend both their study permit and work permit application.

درباره مدرس

Ala

8 دوره ها

ثبت نام نشده
6.000.000 تومان

دوره شامل

  • 8 درس
Canada Immigration Education Service Firm – Study Permit
نکته :

دانشجوی عزیز

اگر از یکی از موسسات و دانشگاههای کانادایی نامه پذیرش دارید فقط کافیست روی دکمه ثبت نام پایین کلیک کرده و 10 روز رایگان به دوره های مخصوص ما دسترسی داشته باشید. علاوه بر آن یک مشاوره رایگان با یکی از مشاوران مهاجرت مجاز ما برای شما در نظر گرفته می شود.

همین حالا ثبت نام کنید